TRƯỜNG MẦM NON 24/3
Địa chỉ: Số 2 đường 24/3 Thành Phố Tam Kỳ - Quảng Nam. Tell: 0510.2210296